Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018

Το μάθημα της Τεχνολογίας στο Γυμνάσιό μας

Η Τεχνολογία είναι μάθημα που διδάσκεται σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου.

Το μάθημα ξεκίνησε στην Α΄και Β΄ Γυμνασίου από το 1993 στη χώρα μας. Στην αρχή, πιλοτικά σε κάποια σχολεία και στη συνέχεια στο σύνολο των Γυμνασίων της χώρας. Από το σχολικό έτος 2015-2016 ξεκίνησε η Τεχνολογία και στη Γ΄ Γυμνασίου.

Στο σχολείο μας υπάρχει Eργαστήριο Τεχνολογίας, εξοπλισμένο με εργαλεία και μηχανήματα, όπου οι μαθητές πραγματοποιούν τις εργασίες και κατασκευές τους.


Το μάθημα της Τεχνολογίας είναι συνήθως από τα αγαπημένα των μαθητών, γιατί συνδυάζει τη θεωρία με την πράξη, είναι σύγχρονο και δίνει την ελευθερία και τη δυνατότητα στους μαθητές να εκφραστούν και να δημιουργήσουν.

Τεχνολογία Α΄ Γυμνασίου
Οι μαθητές γνωρίζουν το τεχνολογικό περιβάλλον μέσω του ατομικού τους έργου. Επιλέγουν ένα τεχνολογικό προϊόν για το οποίο αναζητούν πληροφορίες, τις επεξεργάζονται και οργανώνουν τη γραπτή τους εργασία. Παράλληλα, σχεδιάζουν και δημιουργούν την κατασκευή τους. Κάθε μαθητής παρουσιάζει το ατομικό του έργο στους συμμαθητές του και, κλείνοντας η σχολική χρονιά, τα έργα παρουσιάζονται στη σχολική κοινότητα σε μια ανοιχτή έκθεση μαθητικών έργων τεχνολογίας (στο χώρο του σχολείου)

Τεχνολογία Β΄ Γυμνασίου
Οι μαθητές γνωρίζουν την τεχνολογία στο χώρο παραγωγής και μαθαίνουν να συνεργάζονται μέσω του ομαδικού τους έργου. Επιλέγουν, μία παραγωγική μονάδα της περιοχής, την επισκεπτόμαστε και στη συνέχεια δημιουργούν τη δικιά τους αντίστοιχη μονάδα παραγωγής. Επιλέγουν το όνομα της μονάδας τους, δημιουργούν το λογότυπο, δείγμα προϊόντος τους, διαφήμιση του προϊόντος και μακέτα της μονάδας. Το ομαδικό έργο ολοκληρώνεται με τη γραπτή εργασία της ομάδας, παρουσίαση της ετήσιας δουλειάς και συμμετοχή στην έκθεση μαθητικών έργων τεχνολογίας του σχολείου.

Τεχνολογία Γ΄ Γυμνασίου
Στο μάθημα αυτό οι μαθητές κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην έρευνα. Κατανοούν τη σημασία της έρευνας στην εξέλιξη της ανθρωπότητας και μαθαίνουν βασικές αρχές στην έρευνα και τον πειραματισμό. Επιλέγουν ένα θέμα που επιδέχεται αναζήτηση και πειραματισμό και προχωρούν στην οργάνωση και πραγματοποίηση πειράματος. Ανάλογα με το θέμα επιλογής, οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν δοκίμια, συσκευές μέτρησης κ.λ.π. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με παράδοση γραπτής εργασίας και παρουσίασή της στην τάξη.